Programforslag

Ønskjer du å reise på turné i Møre og Romsdal? 
 
Den Kulturelle Skulesekken Møre og Romsdal tek imot programforslag frå utøvarar heile året. Siste frist for innmelding for skuleåret 2019/2020 var 1. oktober 2018.

 
I samband med utvikling av ny portal for Den kulturelle skulesekken vil det frå hausten 2019 bli felles frist for innmelding av produksjonar i alle fylke (1. oktober). Lenke til søknadsportalen vil leggjast ut her når den vert klar. Med den nye portalen vil søknadsprosessen til DKS bli enklare og mindre tidkrevjande, samtidig som den vil bidra til ett større tilfang av utøvare og produksjonar.

 Les meir om arbeidet med den nye portalen på Kulturtanken sin prosjektblogg.

Om du/de har spørsmål angåande programforslag, kontakt oss gjerne. Her finn de ei oversikt over dei ansvarlege for kvart kunstuttrykk:  

Camilla Wiik

Scenekunst, litteratur, kulturarv, visuell kunst
71 28 03 09

Lene Mordal

Musikk
71 28 03 22

Maria Haukås

Film
71 28 03 12