Utforsk våre produksjonar og sjå kva som skjer

Gå til kommune eller skule

DKS - Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde

Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde

Telefon: 71 28 00 00

E-post:kultursekken@mrfylke.no

Tal på produksjonar: 63

  • Alle
  • VGS

1 2 3 Event

Annet, Trinn: 8-10

Verkstedet gir en enkel innføring i det å være arrangør og hva som må til for å lykkes med å lage større og mindre events, uansett hva, og uansett hvor. Bare fantasien setter grenser. Hva med en minifestival for ungdom på skolen? En UKM event før UKM går av stabelen? En danseforestilling? Hva med å lære litt om hvor og hvordan man enkelt kan søke om penger til å arrangere konsert?Verkstedet bygger på at deltagerne skal få brukt sine kreative evner, samtidig som de blir veiledet fra erfarne produsenter i musikkbransjen. Deltagerne skal etter kurset få en god forståelse for hvordan man går frem for å lage en helhetlig event med alt det innebærer av teori og praksis. Deltagerne vil få tilgang på gode maler og verktøy som er elektronisk nedlastbare og til bruk i ettertid.   

Alice i Eventyrland (Feil Teater)

Scenekunst, Trinn: 1-7
Alice er ikke som de andre jentene, hun føler seg utilpass i et samfunn fullt av strenge normer. Hun løper vekk fra et frieri, faller ned i et hull og havner i Eventyrland hvor den onde Røde Dronningen regjerer. Nå må Alice redde Eventyrland! På reisen møter hun en kanin, en hattemaker og mange andre rare karakterer som gir henne en verdifull lærepenge -  hun må være seg selv for å overkomme hindrene både i Eventyrland, og senere, i sin egen verden.Alice i Eventyrland er en helsprø teaterforestilling for barn fra 5 til 12 år. Forestillingen spilles som tegneserieteater - en komisk, fartsfylt og nyskapende stil i det norske teaterlandskapet. Forestillingen er energisk- med dynamisk bruk av lyd og musikk, og et bredt spekter av uttrykk. Feil Teater ønsker at barna skal hengi seg til et magisk univers og en historie om viktigheten av å ta egne valg.

ALO - alltid

Musikk, Trinn: 1-7
Historier om venskapI konserten Alo blir vi kjende med dei tre musikarane Marit, Snorre og Klemet. Dei fortel om oppveksten sin og om å vere vener, og dei fortel om å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikken dei spelar, i både tradisjonsrik samisk form og moderne lyddrakt. ”Alo” er eit samisk ord, og kan oversettast med ”alltid”. Slik vi ønskjer at venskapa frå barndomen skal vare - for alltid. MedverkandeMarit Hætta Øverli - joik
Snorre Bjerck - trommer
Klemet Anders Buljo - joik, gitar og lyd 

Animasjonsverkstad - NY

Annet, Trinn: 5-7
Animasjon betyr å gi liv. Animasjonsfilm er stort sett måter å skape liv og bevegelse bilde for bilde, istedenfor vanlig live-action film. I dette animasjonsverkstedet får elevene en innføring i animasjon. De bruker sin kreativitet og lager egne filmer i grupper.  Elevene får tips om hvordan de enkelt kan lage sine egne animasjonsfilmer hjemme. Verkstedet gir også elevene et verktøy for å forstå mye av det visuelle i dagens samfunn.

Animert spenning - Vestnes kulturskule

Annet, Trinn: 1-4
Verkstaden startar opp med at elevene får sjå eksempel på animasjonsfilmar og animasjonsteknikkar i samla gruppe.I samla gruppe lagar vi også historia vi skal lage film av.

Avtrykk

Visuell kunst, Trinn: 5-10
En verkstedsbasert utstillingUtstillinga viser verk av kunstnarduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas som jobbar med tresnitt i svart-kvitt.Billedspråket er ofte henta frå video, tekning og fotografi. Historier forteljes att, gjerne lag på lag og blir til nye univers. Den tette samarbeidsformen utfordrar individuelle mønstre. Uventa omvegar, nye element og idear blir utdypa og visualisert i ein mer eller mindre uverkeleg verden.Tresnitt er den eldste grafiske teknikken og den er fortsatt like aktuell i vår digitale tid. Vi ønskjer med denne utstillinga å rette oppmerksemda mot tresnitt som medium og uttrykk. Elevane vil sjølv få moglegheit til å utforske dei moglegheitane som ligg i denne grafiske teknikken.Lykke til med besøket!

BB7 – Ein poesiverkstad med Endre Ruset

Annet, Trinn: 7
Gjennom skriveøvingar som tar utgangspunkt i fem utvalgte dikt av Bjørnstjerne Bjørnson, skal elevane arbeide med poesi og legge grunnlaget for deling av eigne ord.
Det blir arbeidd med: 
  • å skrive
  • å lese for seg sjølv 
  • å lese for andre
  • å la andre lese
Gjennom kurset blir skulen og elevane kjende med lokale forfattarar (dei som gjennomfører kurset), får kunnskap om regional litteraturhistorie (fokuset på Bjørnson sine dikt), får utfalde seg kreativt (skriveoppgåver knytta til dikta) og lærer om poetiske verkemiddel (vi får elevane til å lese sine tekster og gir respons med fokus på verkemiddel elevane har brukt).Målet med verkstedet er: 
  • å formidle Bjørnstjerne Bjørnson sin poesi gjennom poetisk dialog 
  • å fremme elevane si forståing av poesi som kunstform
  • å lære noko om korleis uttrykke seg ved å skrive poesi
Til bruk i poesiverkstaden blir det laga eit elevhefte, Diktene mine, med fem Bjørnson- dikt: «Jeg velger meg April «–I skogen», «Træet stod ferdig», i tillegg til to andre Bjørnsondikt.Det blir også laga eit metodeheftet til produksjonen: Skriv poesi – med Bjørnstjerne Bjørnson. Dette metodeheftet er meint å vere ein ressurs for lærerar og andre interesserte. Målet er at det skal inspirere til å arbeide med poesi, med utgangspunkt i Bjørnstjerne Bjørnson sine dikt.

Breakdance med Sergey

Annet, Trinn: 5-10
Verkstad i  Hip Hop dans.Pris: 4 500,- pr to verksted (Pr dag). To timer (2 x 45 minutt) pr verkstad. Ein verkstad før lunsj og ein etter. Tilsaman 4 skoletimar på ein dag.Elevane bør ha på seg tettsittende plagg evt gymtøy, håret bør festes i strikk eller klemmer.

Bronsealderkofferten

Annet, Trinn: 1-7
Bronsealderkofferten gir ei innføring i perioden da vi begynte å bruke metall – bronse – i redskap, våpen og smykker.
Gjenstandene i kofferten, som elevene får se og kjenne på, er kopier av funn arkeologene har gjort i Møre og Romsdal. Vi har også med en kopi av et sjeldent tekstilfunn fra Danmark.
Elevene får bl.a. støype og skyte med pil og bue.Instruktøren har med det meste av utstyr for dagen.
Elevene tar med ved til bål og eventuelt deig til pinnebrød / pølserGode, varme, vindtette klær og støvler. Skolen gjør avtale med brannvesenet om å tenne bål.

BYGG! og bevare meg vel!

Kulturarv, Trinn: 5-7
Dei tradisjonelle byggeteknikkane er rett og slett geniale. Naust, løer og hus blei sette opp utan ein spikar, og har stått støtt i mang ein orkan. Vi skal sette opp grindbygg, bukkebygg, stavlinebygg og laftebygg og lære om byggetradisjonar i Møre og Romsdal.

Bygga er tilpassa bruken og landskapet. Dei fortel om kvardagsliv, kunnskap og verdiar. Bygg eignar seg som studieobjekt fordi dei er så tydelege, både som konstruksjonar og som delar i eit landskap.Regionmusea i Møre og Romsdal turnerer med «BYGG! – og bevare meg vel» i heile fylket.

Elevane skal utforske og delta i praktisk arbeid, og slik få auka forståing og interesse for berande konstruksjonar, arkitektur og byggetradisjonar i lokalmiljøet sitt.

Formidlinga tek utgangspunkt i  fire frittståande byggmodellar, utforma som byggesett. Dei er ca. 120 x 90 cm store. Byggesetta tek for seg grunnleggjande berekonstruksjonar brukt i Møre og Romsdal. Grovt sagt er grindbygg brukt på Sunnmøre, stavlinebygg på Nordmøre og midt i mellom ligg Romsdal, der dei har ein spennande variant som vi kallar bukkebygg. Dette er ein hybrid – ein mellomting -  mellom grindbygg og stavlinebygg. Laftebygg har vi felles.Elevane bruker alle sansane når dei arbeider seg fram til kunnskap om tradisjonelle byggemetodar brukt i Møre og Romsdal. Dei kjenner på materialet, samarbeider, tenker logisk, er praktiske og konkrete. Dei utforskar, ser på linjene, og føler kva som skal til for å få bygget til å stå stødig.Vi vil bruke om lag tre skuletimar pr. klasse, to klasser pr. dag – ei før og ei etter lunsj. 

Båten og mennesket

Kulturarv, Trinn: 8-10
Kulturarvformidling gjennom handgripeleg og sansbar aktivitet, gir kunnskap om korleis ein bygger opne tradisjonsbåtar.Ved hjelp av eit byggesett i full skala, vil elevane få ei nærare innføring i bygging av den gamle sunnmørsbåten, Snidbetningen. Båttypen vart i hovudsak bygd og brukt på Sunnmøre, men førekom også i Romsdalen.Elevane får prøve ulike handverksteknikkar; sansing av form gjennom å sjå, kjenne og føle. Formoppnåing gjennom bruk av øks, sag, høvel, båttvinge, navar, borrevinde, tollekniv og klinkeverktøy.Arbeidsmetode i produksjon: Forholdstal (lengde/breidde/dybde), kroppsmål (alen, tomme, favn), arbeidsbenk (forsete), montering i jigg (bøying / vriding med sparrer og skorder, skruing, trenagling).Båten vert bygd etter tradisjonsboren kunnskap der byggekodeksen er høvestal og kroppsmål.Lærerettleiing finn du lengre nede på sida.

Bææærekraft

Annet, Trinn: 1-4
En kulturarvsproduksjon for elevene på 3. og 4. trinnet.
Sauen er super. Den spiser det som vokser i naturen – helt av seg selv. Hele 1000 sorter gress, strå og busker, ja til og med tang og einer, spiser den. Magen til sauen er laget slik at den får næring fra planter som vi mennesker ikke klarer å fordøye. Slik hjelper sauen til med å pleie naturen. Det finnes mange forskjellige sorter sau i Norge. Noen passer best ute langs kysten der det er lite snø og lyng å beite på hele året. Andre passer bedre inne i landet, der det er mye snø og dyra må stå inne om vinteren. I tusenvis av år har sauen vært viktig for å pleie kulturlandskapet i Norge, men den gir oss også mange andre gaver. Vi får ull til klær og tekstiler, skinn til sko og jakker, kjøtt til middag og pålegg, talg til smøring og impregnering og enda mye mye mer enn det. Ja, sauen er rett og slett super - en supersau!
I denne kulturarvproduksjonen blir elevene bedre kjent med sauen, og de får et innblikk i hvordan den er med på å gi oss bærekraftige klær, bærekraftig mat og enda mye mer enn det.

Danseverkstad med Freestyle Phanatix

Annet, Trinn: 8-10
"Teach the children! If you do not teach them, they will not know!" - Sister Souljah, "Umbilical Chord To The Future"Kvifor skal ein ut på vegen for å leike når det er Playstation og TV på rommet, og vennene møtes på mobilen og i cyberspace? Freestyle Phanatix´s workshops har som mål at barn og unge skal bli fascinert av bevegelsane i breakdance og bli inspirert til eit liv med dans og bevegelse. Samtidig inneheld hiphop-kulturen eit positivt verdisett som barn og unge kan forhalde seg til og lære av.Freestyle Phanatix er gode til å få elevar på tvers av grupperingar og bakgrunn til å bli samkjøyrd og få ei god fellesoppleving som dei hugsar lenge. Dei er av Nordeuropas beste hiphopdansarar med god ungdomsappell.

Det var ein gong - eventyrmusikal - Ålesund kulturskole

Scenekunst, Trinn: 5-7
I denne verkstaden får elevane ei innføring i musikkteater og eventyr som sjanger. Elevane blir utfordra til å tenke nytt, bruke sin kreativitet og sine evner, sin eigen stemme og sitt instrument til å lage ein eventyrmusikal basert på norske folkeeventyr. På slutten av dag to visast produksjonen for 1. - 2. klassingane.

Djupdykk blant mystiske vesen i Blåmyra

Kulturarv, Trinn: 3-4
Det er ikkje fast fisk alt som rører seg i sjøen, eller berre kverna som mel på havsens botn.
Gjennom ein times djupdykk får tilhøyrarane stifte kjennskap med eit engere utval av dei underlege, trolske og fryktinngytande skapningane vi må ut i det ville havgapet på Sunnmørskysten for å få auge på.  Slike som Kraken, Draugen, Havbokkjen, Marmælen, Margygra og fleire til.Ispunne vitnesbyrd om truverdige sjøfolk sine møte med desse underlege og mektige skapningane, får publikum og lære litt av kvart om gamle merke på godt og ringt fiske, og om magi som fremjar lukke eller kan føre til ulukke til havs.

Visste du til dømes at blodpølse er stormmat? Greit å vite i tilfelle det skulle havne ei slik i nistedåsen neste gong du skal ut i båt!
Segntradisjonane og folketrua om dei løyndomsfulle kreftene tilknytta det blå djupet har vore levande blant kystfolket heilt opp til vår nære fortid.  For å rå med naturkreftene har det å kunne lese merka i naturen, veret, vinden og sjøen til alle tider vore livsviktig kunnskap i kystfolket sin kamp for tilveret. Ein kunnskap vi moderne menneske óg kanskje har noko å lære av?

Kraftfulle historier er det i alle fall, så velkomen til ein time med
garantert sjøgong. 

Dokumentarfilmverkstad

Annet, Trinn: 8-10
Frost media AS presenterer ein dokumentarfilmverkstad i Kulturlauget for 8. - 10. klassetrinn.Velkommen til to dagar der elevane får tid og hjelp til å fortelje spennande og sterke historier frå sitt nærmiljø.Kurshaldar; Eirik Vaage, masterutdanna i dokumentarfilm frå Høgskulen i Volda.

Om dokumentarfilmverkstaden:
Verkstaden gir eit teoretisk innsyn i dokumentarfilmen si verd, samtidig som det gir elevane tid til å skrive manus, filme, redigere og presentere eigne produksjonar.Dei to fyrste timane vert brukt til å gi elevane ei framstilling av dokumentarfilmen sine ulike former (sjanger) og klassiske formgrep. Spennande filmsnuttar frå dokumentarfilmen si historie vert vist, frå 1895 og fram til i dag, akkompagnert av fascinerande historier.
Kurshaldar vil opne for diskusjon med klassa - målet med denne delen av kurset er å inspirere og gje eleven innsikt i mekanismane som ligg til grunn for dokumentarfilmen som eit hardtslåande medie og pådrivar i samfunnsdebatten.I time tre vert klassa delt inn i grupper på fire eller fem elevar. Gruppa startar arbeidet med å velje tema. Dette er ein viktig fase i kurset og kurshaldarane vil hjelpe gruppene med å velje ein god og realistisk dokumentar-idé. Vi er svært interessert i dei kreative idéane, men vi ynskjer også realisme i idéen. Det er viktig for kurshaldar at alle gruppene meistrar å ferdigstille ein film.   Ein gjennomgang av det nye flotte kamerautstyret vert gitt til fotografen i kvar gruppe, parallelt med manusutvikling.      Time 4,5 og 6 er produksjonstid - research, intervju, opptak, gjennomgang av materiale, nye opptak, mm.Det er viktig å halde fokus på historia som skal formidlast. Vi opplev ofte at elevane treng noko hjelp til å etablere ei god forteljarlinje i filmen. I mange tilfelle må gruppene ta supplerande opptak etter ein gjennomgang av materialet dei har filma. Dette er ein viktig prosess som vi håper elevane har utbytte av. 
Dag to startar med ein gjennomgang av Final Cut software. Elevane får no gjennomgå ein kreativ prosess der forteljarlinja i filmen skal plasserast på tidslinja. Dette krev felles innsats og fokus. Vi vil hjelpe elevane å fokusere på historieformidling framfor software-effekter.  Slutten av dagen går med til presentasjon av dei ferdige filmane. Kvar gruppe må fram å presentere val av tema og snakke litt om produksjonen. Om det er tid ynskjer vi ein klassediskusjon på tema i filmen og korleis dette vart formidla.For elevane er det spennande å presentere filmen sitt bodskap, val av forteljargrep og dei utfordringane dei møtte på under produksjonen. 
Vi ynskjer at klasseforstandar har delt opp klassa i fire-fem grupper (minimum 4 elevar i kvar gruppe) før kurset startar. Kvar gruppe må også ha valt fotografen. Det er også svært gunstig dersom kvar gruppe har tenkt ut 2-3 potensielle filmidéar før kurset. Vi trenger likevel tid til manus/idéutvikling ettersom elevane som regel trenger hjelp til å ferdigstille eit realistisk manus.
Pris for verkstaden er 8.500 ,- for 2 dagar med verkstad pr gruppe på maks 30 elevar. Det er to verkstadsleiarar til stades under verkstaden.

DRUMDRUM!

Musikk, Trinn: 1-7
Rytmisk energi frå DanmarkDRUMDRUM er ei unik oppleving av tre musikarar frå den danske jazzelite, og deira gnistrande og virtuose samanspel og speleglede. Elevane vil få høyre original, klangfull og groovy musikk, hovedsakeleg komponert av Benita. Benita Haastrup har vunne fleire prisar for sitt levande og fargerike trommespel. Musikken er inspirert av jazz, verdsmusik og danske folkesongar, den er også både overraskenede, medrivende og humørfyldt. - og dessuten sterkt inspirert av naturen omkring oss.

DrumDrum handlar om å gi vidare den gleden det er ved å spele og improvisere saman, om å dra inn lyttarame og om å skape fellesopplevingar som opnar oss. 
Orkestret har i 2017 utgitt en anmelderrost cd "Going North” - som ble nomineret til 2 Danish Music Awards. 
Jazzspecial skriver : “Telepatisk sammenspil….noget af det flotteste musik jeg længe har hørt”. 

FørebuingDet er fint om elevane får sjå videoar og lenkar om bandet og programmet på førehand (sjå lenker). Medverkande
Benita Haastrup – trommer, perkusjon og vokal
Kaare Munkholm – vibrafon, perkusjon
Jens Skou Olsen – kontrabass, perkusjon

Elektronisk musikkproduksjon - Molde kulturskole

Annet, Trinn: 5-7
Lag din egen musikk på Ipad! I dette verkstedet lærer elevene å bruke Ipad som et musikkstudio der de kan lage rytmer, beats, melodier og sanger. De kan bruke looper, spille inn egne lyder, mikse og redigere og gjøre som mange kjente DJs og lage fengende danserytmer. Arrangering og komponering går som en rød tråd gjennom verkstedet. Garageband er programvaren som brukes. 
Verkstedet kan gjennomføres med full klasse under forutsetning av at hver elev har en Ipad å jobbe på. Molde kulturskole har 15 Ipader som kan brukes.

Evige Jaktmarker

Film, Trinn: 3-6
I animasjonsfilmen «Evige jaktmarker» leikar to born i et ope og vilt kystlandskap. Der leiter dei etter daude dyr som dei tek med til sin eigen gravplass. I bornas leik vaknar dyra opp til et vakkert dyreparadis. Alt i filmen er laga av papir, og resultateter et fascinerande, detaljrikt visuelt uttrykk. Animatør og regissør Elin Grimstad besøker skulen med sin unike animasjonsfilm. Elin har med dokker og rekvisittar frå filmen som presenterast i ei lita utstilling. Elin vil også animere «live» og forklare elevane korleis denne spesielle filmen har blitt laga. Det blir også tid til samtalar og refleksjon rundt tema i filmen: liv/død, ritual, tro og tvil.
Elin er opphavleg frå Giske i Møre og Romsdal. Filmen er henta frå ei sann historie frå barndommen på øya. Filmen si visuelle verd, flora og fauna er inspirert av naturen på Giske.
Evige Jaktmarker vant ”The Golden Dove” for beste animasjonsfilm under DOK Leipzig International Film Festival 2016, og vart dermed blant 63 filmar som var Oscar kvalifisert i 2017. Filmen vann også pris under Leeds International film festival same året.

Fighting gravity (Åkken Bom Produksjon)

Scenekunst, Trinn: 8-VG3
Fighting gravity handler om å følge drømmene sine, og ha mot til å stå opp imot de kreftene som trekker oss nedover, fysisk og mentalt. Både de kreftene som bor inni oss, og de som påvirker oss utenfra og som er med på å bestemme våre skjebner.Forestillingen tar utgangspunkt i den kampen kvinnelige skihoppere har måttet kjempe, og fremdeles kjemper, for å få de samme rettighetene som sine mannlige kollegaer i hoppbakken. Gjennom tekst, bevegelsesmateriale, og videoarbeid vil forestillingen undersøke hva slags maktstrukturer som ligger bak disse kreftene. Forestillingen er en ode til ungt mot, og en påminnelse om at gammeldagse tanker og konservative holdninger lever i beste velgående inn i vårt nye millennium. 

Forestillingen har som formål å stimulere til diskusjon rundt kjønnsroller og diskriminering.Fighting gravity er produsert i samarbeid med Brageteatret. Teksten har mottatt tildeling fra, og er utviklet i samarbeid med Dramatikkens Hus. Støttet av SPENN, Fritt ord, Fond for lyd og bilde og Kulturrådet.

Filmverkstad

Annet, Trinn: 8-10
Gjennom fire timar får elevane høve til å bli meir medvitne dei muligheitene som film gir. Målet er å inspirere dei til sjølvstendig utforsking av filmmediet.Verkstaden skal syne korleis elevane, ved hjelp av eige utstyr,  kan lage film utan at det kostar noko. Gjennom verkstaden vil eleven kún nytte eigne mobiltelefoner og datamaskiner.Kurset tek føre seg dei  mest grunnleggande trekka innan filmarbeid og viser elevene vegen mot eit ferdig produkt. Elevane skal utarbeide filmar, frå ide til ferdig produkt. Målet er at dei skal sitte igjen med nyttig kunnskap om film og filmproduksjon.Det blir lagt vekt på korleis ein kan bruke film i skulekvardagen. I tillegg får skulane ei hjelpande hand med å nå måla innan digital kompetanse.Verkstaden avsluttar med premiere på filmane elevene har laga.Nettstaden filmhjelp.no er ein open ressurs som skulene gjerne må bruke både før og etter verkstaden.. 

Folk i farta

Kulturarv, Trinn: 1-2
På denne verkstaden skal elevane få ta del i kulturarven vår, dei skal få danse, hoppe, sprette og synge. Danseverkstaden tek utgangspunkt i folkedans med særlig fokus på å ha det kjekt i lag i dansen.

Frå fabel til forestilling - Ålesund kulturskole

Scenekunst, Trinn: 3-4
I dette verkstedet tar vi i bruk musikkteaterets elementer til dramatisering av Æsops fabler, og viser at en enkel historie kan bli til stor forestilling. Elevene blir kjent med fabel som sjanger og lærer bakgrunnen for mange uttrykk som ofte brukes i dagligtalen, f.eks. lage ris til egen bak. Elevene får et innblikk i ulike teknikker som stemmebruk, regigrep, estetikk, enkel scenografi og samspill mellom tekst, musikk og bilde for å formidle ei historie. Verkstedet må gjerne avsluttes med en visning for andre elever.Lærerne er aktiv deltaker, enten medhjelper eller aktør. Verkstedet tilbys primært kommunene på Sunnmøre + Vestnes.

Frå hovud til hand

Visuell kunst, Trinn: 5-7
I løpet av 90. minutt tek kunstnaren Terese Longva elevane med seg gjennom ei reise gjennom kva kunst kan vere, kven vi er og korleis samspelet mellom handa, materialet og verktyet er med på å endre tenkinga vår. Vi skal jobbe med sjølvportrett som tema. Det vil bli ein presentasjon av ulike sjølvportrett frå kunsthistoria og ein samtale om kva vi ser i desse portretta. Deretter vil vi ha ein dialog rundt kva sjølvportrett kan vere. Kvifor jobbar så mange kunstnarar med sjølvportrett som tema?

Dette er ein verkstad som byrjar med ein samtale og munnar ut i praktisk deltaking, der elevane lærer å overføre sjølvportretta sine til glas ved hjelp av ein gravérpenn. Elevane får tid til å prøve seg fram, slik at dei blir kjende med korleis materialet, verktyet og handa er med på å endre ideane våre og påverke det ferdige resultatet. Elevane gir nytt liv til gamle medbrakte syltetyglas og vert oppmoda til å gravere noko som fortel om dei sjølve. Slik blir dei også introduserte for sjølvportrettet si rolle i kunsthistoria. Elevane får eit unikt høve til å jobbe med gravérteknikk og glas. Det er lagt stor vekt på at elevane gjennom eige arbeid skal utforske moglegheiter som ligg i kunsten.

Gamle sangleikar og go'karstykke - Ålesund kulturskole

Annet, Trinn: 3-6
Korleis leika dei i "gamle dagar"? kvar leika dei? Kva er go'karstykke? Kvar kjem nokre av idrettsleikane frå? Og kva med sangleikane? Nokre blir kanskje brukt framleis, medan andre har vorte gløymt. Er dette i heile tatt noko for dagens barn og unge? Svaret er ja! Og gjennom denne verkstaden ønsker vi å vidareformidle gamle sangleikar og go'karstykke.Dette er gruppeleik der elevane får trent balanse, smidigheit, kroppsmeistring, samt å vente på tur. Aktivitetane er basert på bevegelse, musikk, leik og samhandling.Verkstaden tilbys til sunnmørskommunane, samt Vestnes og Rauma.

God helg

Musikk, Trinn: 1-7
Tenk deg at du og klassen din sit rundt eit bål og høyrer historier bli fortalt. Slik er det på denne konserten også: elevane sit rundt musikarane og lyttar, ser på dei, instrumenta deira og får "fortalt" mange historier med ulikt innhald."God helg" skal gi kjensla av å gå inn i helga etter ei god veke. Endeleg kan du bruke mykje tid til det du liker best! Gutane på scena gjer det dei likar best, og det er å spele musikken sin saman.Velkomen til konsert!

Grassentassar og miljøsvin

Musikk, Trinn: 1-4
Kvar sommar reiser Ea og mora til campingplassen Frøppeldunk for å fiske, bade og ikkje minst treffe alle dei andre feriegjestane igjen. Men denne sommaren skjer det noko uventa: fargane forsvinn, ein etter ein! 
Korleis i all verda kan det ha seg? Dette må Ea og ferievennen Lars finne ut av, og det før absolutt alle fargane er vekk og heile verda blir grå! Ei intens jakt etter løysinga startar og alle dei rare, fine campinggjestane på Frøppeldunk blir involvert i mysteriet.Miljøfabelen Frøppeldunk får følgje av musikarane sin eigenkomponerte musikk. I samspel med skodespelar Kjersti Sandal framfører dei handlinga i boka ved hjelp av ord og tonar.

Grounds

Musikk, Trinn: 8-10
Å leike og improvisere med gamal musikk, er det Caroline, Elizabeth og Erik seier dei gler seg mest til når dei snakkar om Grounds.
Meininga med namnet Grounds er at melodiane skal bli løfta fram,  og dette meinte komponistane og instrumentalistane både i barokken og no. Grounds tyder bakke eller bakkekontakt, og i musikken tyder det at «grounden» er dei faste, repeterande mønstra som ligg under alle broderingane, og som speglar den overdådige kunsten og kulturen på 1700-talet.Hoffet til franskekongen Ludvig 14. og musikken som vart laga då, er sentral i konserten. For å kunne forstå denne musikken må ein kunne noko om dansen, moter, kulturen og samfunnet frå 1700-tallet. Konserten Grounds nyttar desse elementa til å skape ein større samanheng for lytteopplevinga. Konserten presenterar nokre av dei dyktigaste spesialistane i landet på barokkmusikk og -dans, og er eit program som bringer fjern historisk tid inn i skulen, og samstundes i samanlikning med korleis vi har det i no.

I et speil, i en gåte

Visuell kunst, Trinn: 8-10
I et speil, i en gåteProsjektet foregår i sin helhet i lokale kirker. Der det finnes en skole, er det etter all sannsynlighet en kirke i rimelig nærhet.Riksantikvaren har hevdet at samlet sett utgjør kirkene Norges største kunstgalleri. I kirkene finner en altertavler og skulpturer, malerier og glassmalerier, billedtepper og krusifikser, ikoner og fresker, særegen arkitektur og kunsthåndverk. Her finnes interessante hvelv, søyler og rom fra middelalder til våre dager. Her finnes historier om det å være menneske, historier om det menneskelige, og historier om det som ikke er det.Målsettingen er å stimulere ungdommer til å tenke på, og ta stilling til, noen av de store eksistensielle spørsmålene vi mennesker drar med oss på livsreisen, med utgangspunkt i de ulike visuelle kunstuttrykk vi finner i det lokale sakrale rom. I vår kulturkrets er disse hovedsakelig representert ved kirker, kapell og bedehus. Fokus vil være på det hellige rommet som idé og kulturuttrykk gjennom arkitektur, billedkunst, kunsthåndverk og symboler.Prosjektet er tre-delt: Første del er en innføring i det sakrale rommets betydning, definisjon og bruk. Andre del fokuserer på det visuelle språket rommet vi er i benytter seg av. Tredje del er en praktisk rettet oppgave elevene skal utføre.FormidlerKunstneren Ine Harrang har en BA fra Edinburgh College of Art og en MA fra Academy of Art, Architecture and Design i Praha. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge, Skottland og Tsjekkia og utført et titalls utsmykninger i ulike offentlige bygg. Arbeider prosjektbasert med installasjoner hvor glass er det bærende element, og har blant annet laget prosjekter utstilt i Nidarosdomen og Domkirkeruinene på Hamar. Om interessen for det sakrale rom sier hun:«Min interesse for det sakrale rom er ikke tuftet på en deltagelse i dogmene praktisert innenfor normativ kristendom, eller andre religiøse system. Slik jeg ser det, er et sakralt rom en manifestasjon av menneskets eksistensielle søken; - og det gjør rommet interessant utover det religiøse system som måtte være praktisert i det. Som billedkunstner er jeg interessert i det visuelle uttrykket et sakralt rom måtte ha, våre forestillinger om det hellige, og symbolene vi forklarer virkeligheten med.»  

Ingunn Røyset - Brevet frå krigen

Litteratur, Trinn: 8-10
Jorun var 12 år då krigen starta, då bombefly flaug over flaggstonga i hagen og rett over huset. Livet på ferieidyllen Lindøya i Oslofjorden vart aldri det same. Frå kjøkkenvindauget var Jorun vitne til den tyske invasjonen 9. april 1940, ho såg allierte fly som slapp bomber over Oslo sentrum og Donau som segla sakte forbi med dei norske jødane på veg til Tyskland.Produksjonen tek utgangspunkt i sakprosaboka Brevet frå krigen (Samlaget, 2017), der 89 år gamle Jorun fortel om opplevingane sine under oppveksten på Lindøya i Oslo frå 1940-1945. Jorun og foreldra hennar var ein av fleire familiar som var fastbuande på øya under krigen. Gjennom opplevingane til Jorun vert sentrale sider av norsk okkupasjonshistorie skildra, men vi får også vite korleis det er å vekse opp i krig.Ved hjelp av foto, forteljing og enkle skriveoppgåver kjem vi tett på korleis det er å vere i ungdomsskulealder og leve i frykt for at huset ditt, øya di og byen din skal bli bomba.Eg visste ikkje kva krig var. Ikkje før bombeflya kom over huset vårt. Ikkje før soldatar tok skulen vår, og folk vart sett i fengsel. Eg kunne ikkje lenger stole på nokon, ikkje på naboen, ikkje på onkelen min, og ikkje på veninna mi. Den dagen tyskarane kom, forstod eg kva krig var. Då forstod eg at alle kan døy. Eg også.Bokmeldingar:"Jorun er et fantastisk vitne til den tiden hun voks opp i, hun forteller innlevd og detaljert om store dramatiske begivenheter og de små i dagliglivet, men også om sorgen ved å miste en søster til sykdom. ... Innholdet og nærheten i fortelling er det ingenting å si på. Et ungt menneske er et ungt menneske. Da som nå."  - Leif Ekle, NRK
Produksjonen er støtta av DKS Bergen og Kultursekken Møre og Romsdal (DKS).

JADA JADA JA - Prøysen og skolen.

Musikk, Trinn: 1-7
"Det går ei lita jinte og en liten gutt på vægen tell skulen...""Trur du'n John vil ha jintefølje du a?""Det er farlig å GÅ til skolen. Det er jo så mye trafikk! Ja for alle foreldra kjører unga sine til skolen." "Jeg måtte fire meg ned langs fjellsida for å komma til skol'n je." "På Hamar ja!?""Helt fra jeg var liten har jeg hørt de voksne si: Hva har denne fjompenissetufsen tenkt å bli?" "Åffer er du kjærest med hennar a, når det er så mange PENE jinter?""Dom har kvite auehår, akkurat som griser!" "Jasså så du kjøper klea dine på Cubus du! Mamma kjøpte denne til meg i London. Og den var IKKE på salg for å si det sånn". "Jovisst går unga i uniformer i norsk skole!""Rør æiller verket som laga låten. Nei slike ting har vi ittno med." "Det går ei lia jinte og en liten gutt hemmat ifrå skulen. Dom går å leies hand i hand."

Jakta på kjeldene

Annet, Trinn: 8-10

Er det sant at det fanst ein norsk superspion i Nazi-Tyskland under krigen, og at denne mannen sendte sensasjonelle rapportar om Hitlers atombombeprosjekt?
Svein Sæter greidde å spore opp spionen. Som forfattar og journalist har Sæter jakta på kjeldene til ukjente historier i 30 år. I "Jakta på kjeldene" gir han råd om dokumentarisk skriving, om kjelder - og ikkje minst: om kjeldekritikk.

Jernalderkofferten

Annet, Trinn: 6
Jernalderkofferten gir elevane ei innføring i det som skjedde under jernalderen.  Gjenstandane i kofferten, som elevane får sjå og kjenne på, er funn og drakter frå denne perioden. Dette er funn arkeologane har gjort i Norge. Vi går frå tidleg jernalder, med blant anna romerske funn, til slutten på vikingtida. Elevane får riste runer, slå eld, delta i ulike vikingleikar og skyte pil og boge. Vi avsluttar dagen med ein rebus (50 leiken) basert på det elevane har lært i løpet av dagen.Instruktøren har med seg utstyr for dagen. Gode, varme, vindtette klede og støvlar er naudsynt.
Ved avtale tar skolen med seg ved og mjøl til pinnebrød. Skulen må avtale løyve med brannvesenet om å få tenne bål.

Kast terningen - teaterverksted

Annet, Trinn: 3-4
«Kast terningen» er et teaterverksted for 3-4 trinn. Verkstedet tar utgangspunktet i historiefortelling, hvor elevene er delaktige i utformingen av en historie ved hjelp av dramatiske virkemidler.
Kulturskolelæreren har med seg en stor terning med ulike symboler som aktivt blir brukt for å skape historien. Gjennom ulike dramaøvelser skapes en historie hvor elevene er medskapende i et interaktivt verksted, hvor ulike situasjoner og karakter kommer til syne.
All dramaaktivitet innebærer at man jobber med en eller annen form for fiksjon. Det vil si at vi jobber med noe som er oppdiktet. I drama lever man seg inn i oppdiktede situasjoner og i oppdiktede personer. Drama er nært knyttet til barns lek og det finnes mange likhetstrekk og paralleller. Gjennom dramafaget kan barna få være med å skape en egen verden, et fristed, der man kan spille ut, agere, personer og situasjoner som kanskje ligner på det virkelig livet, men som faktisk ikke er virkelig.

Korverksted - Molde kulturskole

Annet, Trinn: 3-10
Verkstedet har som mål å løfte sanggleden og gi en positiv opplevelse i å synge i kor. Elevene lærer litt om grunnleggende stemmeteknikk, og øver inn noen enkle, fine og fengende flerstemte sanger. Repertoaret hentes fra forskjellige sjangere, bl a pop og tilpasses elevgruppa. Det er i utgangspunktet kulturskolens lærere som plukker ut sangene. Dette verkstedet kan legges til rette for store elevgrupper. Det skal være med minimum 1 lærer fra skolen på verkstedet, som også bør kunne jobbe videre med det eleven lærer. 

Hvis det er ønskelig er det mulig å dele opp verkstedet i to bolker slik at man får tid mellom øktene for at det skal modnes litt. Dette avtales med hver skole.

KROM - Kropp i rom - NY

Annet, Trinn: 4-7
I dette verkstedet snur vi klasserommet på hodet! «KROM – kropp i rom» er et skapende verksted /dansekunstproduksjon med tema kropp og mangfold. Tre dansekunstnere forteller sine historier om og med kroppen, samtidig får elevene delta aktivt og skapende med sine kropper. I arbeidet med KROM spør vi: Hva kan kroppen være? Hvordan kan kroppen erfare, møte og uttrykke hvem vi er?ForløpKROM - Kropp i rom varer i ca to timer (med en liten pause), med glidende overganger mellom forestilling og verksted. De profesjonelle utøverne går ut og inn av rollene som utøvere og veiledere. Dialogen med læreren starter før verkstedet. Læreren oppfordres til ikke å hysje eller rette på elevene. Læreren deltar i verkstedet på lik linje med barna.

Kurt Schwitters på Romsdalsmuseet

Annet, Trinn: 7-10
Dette verkstedet har fokus på egenaktivitet der elevene, ut fra en innføring i Schwitters kunstverden, får utfolde seg i å lage bilder i Schwitters ånd.Klassenes arbeid blir fotografert og lagt ut på museets hjemmeside og facebookside..

La Belle Dance

Musikk, Trinn: 1-7
For å kunne forstå musikken fra barokken må man kunne noe om dansen, motene, kulturen og samfunnet fra 1700-tallets Frankrike. La Belle Dance bruker disse elementene til å skape en større sammenheng for konsertens lytteopplevelse. La Belle Dance handler om barokkmusikk, barokkdans og et kongelig ball.Konserten presenterer noen av landets dyktigste spesialister på barokkmusikk og -dans, og et program som bringer fjern historisk tid inn i gymsalen. Elevene opplever betagende og elegant dans, akkompagnert av en vakker og energisk barokkmusikk fremført på tidsriktige instrumenter.En del av produksjonen inneholder medvirkning i form av dans. Det betyr at elevene må øve på dans i forkant av produksjonen. Link til forberedelsesmateriale finner dere her: Forberedelsesmateriale.Lærere har ved enkelte tidligere turnéer fått tilbud om dansekurs. Ved turnéene i Møre og Romsdal henvises det til de vedlagte videoene og materiell.Idé/opplegg: Utøverne i samarbeid med produsent Scott Rogers Scenisk instruksjon: Anethe Alfsvåg
Rekonstruksjon av historisk koreografi: Elizabeth Svarstad
Produsent: Scott Rogers, Buskerud fylkeskommune 2008.Utøvere:Caroline Eidsten Dahl, blokkfløytehar spilt med ledende ensembler fra inn- og utland som: Kremlin chamber orchestra, Drottningholms Barockensemble, Barokkanerne, Bergen Kammerensemble, Norsk Barokkorkester, Trondheimsolistene, Kammer Allegria, Norsk Kammerorkester og Oslo Barokkorkester. I tillegg kommer deltagelse ved ulike festivaler: Oslo Operafestival, Stockholm Early Music Festival, Oslo Kammermusikkfestival, The Early Music Festival i London, Vinternattfestivalen i Oslo, Griegfestivalen i Arendal, Barokkfest i Trondheim samt Johan Halvorsen Musikkfest i Drammen. Våren 2007 ble hun en av tre vinnere av Rikskonsertenes lanseringsprogram «Intro- klassisk» i sesongen 2008–2009. I regi av Rikskonsertene reiste hun til India og Kina for blant annet å framføre norsk og kinesisk musikk med musikere fra Shanghai. Caroline mottok Statens kunstnerstipend for nyetablerte kunstnere i to år, fra 2010 til 2012. Elizabeth Svarstad, dansElizabeth Svarstad har utdannelse fra Den Norske Balletthøyskole i Oslo og Nordisk mastergrad i dans. Hun er danser, koreograf og pedagog i barokkdans og historiske danser. Hun har medvirket i en lang rekke produksjoner med blant andre Concerto Copenhagen, Ensemble Zimmermann, Norsk Barokkorkester, Det Norske Blåseensemble, Trondheim Barokk, Stavanger Barokk og ensemble Paulus barokk. Hun leder dansekompaniet Compagnie Contours, et kompani som spesialiserer seg på barokkdans i møte med samtidsdans. Hun er doktorgradsstipendiat i dansevitenskap ved Institutt for musikk, NTNU.Vegard Lund, theorbe og barokkgitar Vegard Lund har utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og Guildhall School of Music and Drama. Her fikk han Premier Prix for sin diplomeksamenskonsert. Han er aktiv som solist, kammermusiker og musikalsk leder og er medlem av ensemblene Nordisk Barokk Kvartett og Pro Musica Antiqua. Han jobber regelmessig med Sveriges Radiokor, Adolf Fredriks Bachkor og Norsk Solistkor i tillegg til oppdrag som solist og continuomusiker med Det Norske Kammerorkester, Norsk Barokkorkester, Barokkanerne og The New Dutch Academy. Han har deltatt på en rekke CD-innspillinger som solist, akkompagnatør og kammermusiker, på plateselskaper som Simax, 2L, Grappa, Kirkelig Kulturverksted, Quattro og Lawo classics.

Leik med ord - skriveverkstad med Ingunn Røyset - NY

Annet, Trinn: 5-7
Gjennom møte med litteratur og ei skattekiste av historier blir elevane invitert til å leike med ord. Først som enkle kome- i-gang-skriveoppgåver der dei trekker ein lapp frå skattekista og prøver seg på styrtskriving. Seinare jobbar vi i lag med utvikling av hovudperson, handling og dialog. Den som vil, får dele det dei har skrive med klassa.

Maher midt i dalen

Film, Trinn: 8-VG3
I 2012 flykta Maher og familien hans frå krigen i Syria, og i 2014 blei han bosatt i Meldal kommune i Sør-Trøndelag. Tjueåringen er sosial, energisk og ambisiøs, og har gjort sitt ypperste for å bli ein del av lokalmiljøet i den lille bygda Løkken Verk. Han har fått jobb på Prix og begynt å spille trompet i korpset, og gleder seg til å spele i 17. mai-toget.Men Maher har også ein draum om noko meir enn bare å passe inn i det norske samfunnet, for heilt sidan han var liten har han eit ønskje om å bli pilot. Hans fyrste og viktigaste steg mot målet er å begynne på videregåande skule, men krava er høye. Maher må nemleg bestå prøvar i fem fag på norsk. Hvis han stryker er draumen knust, for han får bare eit forsøk. Alt blir vanskeligare når Mahers mentale helse begynner å bli dårligare. MAHER MIDT I DALEN skildrar hans og lokalsamfunnets kamp for å nå målet om å returnere til heimlandet som flykaptein – for hvis Maher skal ha noko håp om å lykkes, treng han hjelp frå meldølingene.
Filmen er produsert med støtte fra Vestnorsk Filmsenter og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Musikkvideoverkstad

Annet, Trinn: 8-10
Musikkvideoregissøren Nima Taheri og rapartisten Son of light vil i løpet av ei spennande veke arbeide med elevane og lage musikkvideo. Elevane vil få lære dei viktigaste faktorane for å lage ein god musikkvideo gjennom både teori og praksis. Dei skal bruke eigne innspelte låtar eller coverlåtar, planlegge regi, velge locations, stå foran og bak kamera samt redigere sine eigne musikkvideoar.Elevane vil kunne velge arbeidsoppgåver ut frå kv adei er mest interessert i, og Kultursekken stiller med det tekniske utstyret. I løpet av verkstaden vil mellom anna elevane få sjå film om korleis Nima og Son har arbeidd med Son of lights musikkvideo til låta "Heavy on me", og her får dei mange tips frå prosessen med å lage musikkvideo.Nima driv sitt eige produksjonsselskap "Niim the Dream productions", og han har regissert musikkvideoar for artistar som Gabrielle, Son of light og Talib Kweli. Son of light var nominert til Spellemann for plata "War of the words" og han er ein av dei mest krediterte rapparane i Noreg. Begge artistane har brei erfaring frå arbeid med ungdom, og Son of light har m.a jobba med rapverkstad gjennom Kultursekken tidlegare.Verkstaden varer i 5 skoledagar og kvar verkstad kan ha 30 elevar. Elevane vert inndelt i grupper og kvar gruppe skal lage sin eigen musikkvideo. Eigenandelen for skolane for 5 dagar med verkstad er 10 000,-. Denne prisen er sterkt subsidiert av Kultursekken og Film og kino.

Oh Mama! DJ-kurs

Annet, Trinn: 8-10
Bli med på DJ-kurs med Oh Mama! Crew! Her får elevene mikse sin egen musikk og skape sitt eget musikalske uttrykk. Velkommen til en dag full av glede og mestring!I dette kurset får elevene lære hvordan DJ-utstyret fungerer, og hvilke tekniske hjelpemidler en DJ benytter seg av. De får en unik innsikt i hvordan man kan uttrykke en følelse, skape en stemning, eller fortelle en historie gjennom musikken.Ledet av fire erfarne DJ-er, vil elevene få spesialkunnskap om et spennende fagfelt og få en større musikkforståelse og sjangerkunnskap. Det er spesielt stas for elevene å delta så aktivt, og skape sin egen "sound".

Jentene i Oh Mama! Crew har spilt på klubber i Oslo, resten av landet og New York. De har opptrådt for en rekke store bedrifter og ved større arrangementer. Helt siden oppstarten har de holdt DJ-kurs for ungdom og voksne rundt om i landet, i tillegg til frivillige organisasjoner og ungdomsklubber. DJ-skolen drives i samarbeid med Røde Kors.

Om bare Lyseblå kunne bli superhelt

Scenekunst, Trinn: 1-5
Tenk om ein kunne være superhelt i ein superheltverd i ei anna himmelgalakse. Å være uovervinneleg. Ein som ingen kunne gjere noko vondt.I "Om bare Lyseblå kunne bli superhelt" møter du Lyseblå. Han er redd, men det er det ingen som veit. På skuleplassen står han ofte aleine. Han får ikkje være med når dei andre gutane spelar fotball, fordi han er for dårleg. Han får heller ikkje være med når dei leikar superheltar, for Lyseblå likar jo bamsar og grin ofte. Nokre gongar øydelegg han for dei andre barna når dei leikar. Så bråkar han i timane og plagar dei som er pingler. Det er betre å mobbe enn å bli mobba sjølv, meiner han. Lærarane tør han ikkje å snakke med, og mamma og pappa blir så lei seg. Innerst inne drømmer Lyseblå om å være superhelt slik at lærarane og dei andre ungane skal sjå at også han får til noko og ikkje berre er ei pyse og ein liten dott i universet. Ein superhelt gir aldri opp!Katja Brita Lindberg redefinerte det rosa jenteuniverset i barnefornestillinga "Om bare rosa kunne trylle". Denne gangen rettar ho blikket mot forventningane vi møter små gutar med, i all sitt superheltfokus og idrettsstjernedyrking. Kva er spelereglane og kva skjer med dei som ikkje spelar med på dette? Kva er det som gjer at nokre fell utanom? Kva er det som gjer at klovnen Lyseblå mislukkast i å være gut?

Over streken - tegneserieverkstad

Annet, Trinn: 5-10
Ei morosam innføring i korleis ein lagar sin eigen teikneserie. Alle lærer å lage sin eigen figur med personlegheit før vi går vidare med idèmyldring, manuskript og naturligvis tegning. På slutten av dagen skal alle ha laga si eiga teikneseriestripe.

PEACETU STREET ART WORKSHOP

Annet, Trinn: 5-10
Et dagskurs med PEACETU vil gi en introduksjon til street art og inkludere studie av metoder og stiler. Man vil få muligheten til å lære seg sprayteknikk og prøve seg på free hand og/eller sjablong graffiti, og sammen med kunstneren være med å utsmykke en vegg på skolen eller i nærområdet. 
Street art er et verdensomspennende og svært populært kunstnerisk uttrykk. Denne aktiviteten fordrer samarbeid og kreativitet, og skaper et rom for fellesskap over en ny inspirerende opplevelse, der både gutter og jenter blir like engasjerte. Sammen med PEACETU garanteres en eksplosjon av tropiske farger!
PEACETU er kunstnernavnet til den brasilianske street artisten Rodrigo Vitorio Lisboa (1977). Han vokste opp i Salvador (Brasils 3. største by) der han startet å utforske graffitikunsten tidlig på 90-tallet. 
PEACETU har de siste årene turnert Norge rundt og undervist i street art for barn og unge i grunnskolen og på ulike arrangementer. Han har en imponerende fargesans og operer i ulike former inspirert av street art. 
Dette er en fin mulighet for skolene til å få en fargerik utsmykning inne eller ute i tillegg til selve kurset.
Passer for barn og unge fra både 5.-10. trinn.Kan holdes for én klasse per dag (4 timer) om lærer også er tilstede. Spraymalingen er vannbasert og miljøvennlig.

PULS - Molde kulturskole

Annet, Trinn: 1-2
PULS er et verksted der målet er å stimulere elevenes pulsfølelse gjennom aktiviteter som byr på allsidig erfaring med puls og rytme. Det er et praktisk verksted som ikke krever forarbeid.Puls er hjerteslagene i musikken og fundamentet man bygger på i arbeidet med rytmer og musikk. Vi har også erfart at dette kan støtte opp under ulike metoder å drive språkopplæring på.Vi introduserer verkstedet gjennom å knytte det til det kroppslige - hjerteslagene. Hva er puls? Hva skjer med pulsen vår i kroppen? Kan vi finne puls i musikk? Gjennom verkstedet synger, leker, utforsker og jobber vi med puls og rytme gjennom enkle aktiviteter og sanger som skolen lett kan ta i bruk etterpå. Metoden er lekbasert og vektlegger kreativitet og sangglede.

Queen without land

Film, Trinn: 8-10
Dette er ei sann historie om møtet mellom Frost, ei nydelig isbjørnmor, og Asgeir Helgestad, ein norsk naturfotograf, gjennom ein 4-årige tur på Svalbard. Stigande temperaturar er årsaken for dramatiske klimaendringar når isen smeltar på rekordtid. Fjorder som ein gong var fulle av is og seler, blir borte, noko som skyver Frost lenger bort. Asgeir er dedikert til å finne henne og dokumentere alt som har blitt borte for ho, men oppgåva hans er langt ifrå lett.
Denne filmen utforskar spørsmålet "Denne planeten er ein heim for alle av oss, har vi råd til å ignorere det?".

Rapverkstad

Annet, Trinn: 8-10
Kulturlauget tilbyr rapverkstad med André Hadland og Petter Langfeldt/ Pumba i løpet av skoleåret 2014/2015.André Hadland eller Son of light har sidan han debuterte med albumet "Deep Green" i 1997 blitt ein av landets mest meritterte rapartistar. Årelangt samarbeid med "norsk hiphops gudfar" Tommy Tee og resten av TeeProductions har tatt han over heile verda med konsertar frå Texas til Moskva.Med seg som verkstadsleiar har han anten Petter Langfeldt som er rappar i gruppa Vågsbygd Handy eller rapartisten Pumba frå Oslo. Vågsbygd Handy har gitt ut den kritikarroste LPen "Undervannsmusikk" og Petter er utdanna tekstforfattar med erfaring frå m.a kommunikasjonsbyrå. Pumba er i arbeid med ny plate og han har samarbeida med artistar som mellom anna Karpe DiemSaman med elevane arbeider dei med tekststrategiar, språklege verkemiddel, versskriving, framføring og mykje meir. Fokus i verkstaden er å temme den kreative prosessen og å ha det gøy med musikk. Som resultat av verkstaden vil elevane få låtane dei har laga som lydfiler og dersom elevane ønskar det så kan verkstaden avslutte med live framføring for andre elevar på skolen.Verkstaden varer i to skoledagar og kostar 8.500,- pr verkstad. For at kvar enkelt elev skal få god oppfølging med skrivearbeidet så er maks antal pr verkstad 15 elevar.

RISS - grafikkversted

Annet, Trinn: 5-7
Grafikk er en morsom og engasjerende uttrykksform som historisk sett går langt tilbake i tida. I grafikkverstedet får elevene en innføring i den spennende kunstneriske prosessen om hvordan et grafisk trykk blir laget, og de får være med hele veien fra ide til ferdig bilde.​​​​​​​

Scene! Art (Sagliocco Ensemble)

Scenekunst, Trinn: 1-7
Sara Bonnard skal endelig få oppfylt drømmen... å sette opp sin egen forestilling på en teaterscene.  Hun finner lykken på internett, og bestiller det komplett pakke ”lag din egen forestilling på 45 minutter”. Settet inneholder en flatpakket scenografi, rekvisitter, kostyme og CD med instruksjoner.Her leker Guandaline Sagliocco  med hvordan skuespillerkunsten leder publikum inn og ut av illusjonen og generøst deler de magiske øyeblikkene som oppstår- med hjelp av et minimum av scenografi. En forestilling som viser noe av prosessen bak det å lage en forestilling. Siden premieren på Showbox i desember 2014 har forestillingen turnert både i Norge og Frankrike. Scene!Art gjestet blant annet begge Louvre museum, Momix festival, A Pas Conté Dijon festival, Scene Nasjonal Macon og Nordisk festival Les Boreales, PIT festival I Porsgrunn og Mini Midi Maxi festival I Bergen. I november reiste Sagliocco Ensemble med Scene!Art til Les Coups de Théâtre i Montreal, Canada. Utdrag fra pressen:Ideen om å konstruere en teaterforestilling foran øynene på publikum er en pedagogisk genistrek. Det profesjonelle  uttrykket gjør at innblikket i den kunstneriske prosessen med å lage teater ikke bare blir en artig idé,men også kunstnerisk interessant. Scene!Art er en forestilling som kommenterer seg selv og teaterkunsten, men som samtidig evner å gjøre det på en morsom og tilgjengelig måte.. Ofte er denne typen selvrefleksivitet forbeholdt mer alvorstunge produksjoner, men her er det humor og lekenhet som snur speilet mot oss selv. Det er forfriskende å se.( Periskop Ole Hval)“Jeg har vært kulturkontakt på skole i mer enn ti år og har fått være med på mange flotte produksjoner, men dette er noe av det absolutt beste jeg har opplevd! Skuespilleren var FANTASTISK, historien var fengslende, og samspillet med lyd/lys gjorde dette til en mer  enn magisk opplevelse som både elever og lærere kommer til huske leeeenge.” –(Utdrag  tilbakemelding fra lærer etter å ha sett Scene!Art. )

Sherlocks siste sak: TÅKEN (Robsrud & DeaN)

Scenekunst, Trinn: 8-10
«Sherlocks Siste Sak: Tåken» er en interaktiv forestilling som tar opp temaet «fake news». Gjennom en fortelling, løstbasert på «Hunden fra Baskervill», møter publikum karakterer og «sannheter» som de selv må ta stilling til, for å løsemordgåten. Stykket spilles i en tilnærmet vaudeville stil med sanger og sketsjer som formidler historien. Publikum blirså, flere ganger i løpet av forestillingen, bedt om å tippe hvem de tror er morderen, gjennom å vise frem kort avforskjellige farger.Dette er en forestilling for ungdom, der vi ønsker, på en morsom måte, å sette søkelyset på de mange forskjellige måtervi mottar informasjon – aviser, rykter, nyheter, sosiale medier etc. Gjennom dette ønsker vi at ungdommenebevisstgjøres hva av det de hører, og hva de skal tro på.

Skap dans! - Molde kulturskole

Annet, Trinn: 1-10
Skap dans! er et danseverksted som tar utgangspunkt i kreativ dans med fokus på danseglede og mestring.  Her får elevene små smakebiter av både ulike kreative oppgaver, samt en kort satt koreografi. Elevene får utforske bevegelse gjennom dansens 4 elementer: kropp, rom, kraft og tid.De kreative oppgavene blir gitt i enkle og tydelige rammer. Alle kan gjøre oppgavene og ingenting er "feil". Gjennom improvisasjon ut fra egen kropp, får elevene redskaper til å skape egne bevegelsessekvenser.  Elevene vil også få litt kjennskap til grunnleggende ferdigheter og trinn i en enkelt sjanger, og de vil lære en enkel og fengende koreografi. Verkstedet tilpasses alder og fysisk modenhet.1.-7.trinn: 1,5 klokketime 
8.-10.trinn: 2 klokketimer Minst én lærer fra skolen må være tilstede i verkstedet.

Star Wårs med Å 19/20 (Madam Pysj AS)

Scenekunst, Trinn: 1-7
Når vi leker, er det ikke alltid like enkelt – eller viktig – å holde seg til den originale historien. Og noen ganger kan det bli like bra, eller til og med bedre, om vi blander historiene litt!For hvordan var det nå igjen; minner ikke Star Wars veldig om våre egne, mer tradisjonelle eventyr, med riddere, prinsesser, og skumle slemminger som må overvinnes?På 40 minutter serverer skuespillerne – godt hjulpet av barna selv - en forestilling full av latter og gisp – og masse musikk - som passer like godt for alle, enten de elsker historien Star Wars, eller aldri har hørt den før.Forestillingen er tilpasset DKS etter støtte fra Akershus DKS og praktisk tilrettelagt av Akershus Teater.

Steinalderkofferten

Annet, Trinn: 1-7
Med steinalder kofferten ønskjer vi å gje elevane ei innføring i steinalderen i Møre og Romsdal spesielt, men også med store kjente funn som ismannen «Øtzi».
Elevane får sjå og kjenne på typiske gjenstandar arkeologane finn, og sjølv prøve seg på aktivitetar som til dømes bueskyting, ildslagning og spikking med flint.  Vi avsluttar dagen med ein rebus (50 leken) basert på dagen.I aktiviteten skyt vi mellom anna med pil og boge, og til dette treng vi eit område der det ikkje er anna aktivitet.Instruktøren har med seg utstyr for dagen. Ved avtale tek skulen med seg ved og mjøl til pinnebrød.
Elevane tek med seg sitteunderlag og stiller i gode, varme, vindtette klede og støvlar.Skulen må gjere avtale med brannvesenet om å få tenne bål.

Street Art for Dummies - Molde kulturskole

Annet, Trinn: 8-10
I dette verkstedet får elevene prøve seg på street art-teknikk med sjablonger og spraymaling. 
De skal lære å forberede sjablonger, og lære litt om gatekunsthistorie. Vi skal ikke ut i gatene og male, men produserer bilder på papir, så her blir det verken politijakt eller bøtelegging.  
Spraymalingen er vannbasert og miljøvennlig.  

Stumfilmkonserten

Film, Trinn: 8-VG3
Om Stumfilmkonserten​Stumfilmkonserten byr på en filmopplevelse helt utenom det vanlige. Opplev en ekte stumfilmkonsert – slik stumfilm var ment å vises. Viktige stikkord er filmhistorie, magi og slapstick!Forestillingen er en filmhistorisk reise der vi viser fire klassiske stumfilmer fra filmens barndom. Filmene vises med improvisert levende lyd i salen. Pianist Kjetil Schjander Luhr spiller musikk til scenene i filmene og foley-artist Kristin Bolstad lager stemningsskapende effektlyd. Underveis forteller de også om filmhistorie.Konserten byr på en leken introduksjon til stumfilm, og hvordan film ble spilt inn og fremført før lydfilmen var oppfunnet.Publikum vil få en umiddelbar opplevelse av hvordan levende bilder og lyd virker sammen og påvirker hverandre. De vil også trekkes inn i refleksjonen rundt de musikalske valgene musikerne gjør underveis. På denne måten får de et direkte møte med stumfilmen som kunstform. Konserten gir også en innføring i filmhistorie og hvordan musikerne tradisjonelt arbeidet når de lydla filmer som ikke hadde lyd.

Tenk om eg var ein tanke

Litteratur, Trinn: 1-4
I programmet Tenk om eg var ein tanke får elevar på 1. til 4. trinn vere med på ei magisk reise inn i lyrikken si verd. Framsyninga skapar undring kring språk og dikt ved å gå vegen om musikk.
Tenk om eg var ein tanke er bygd på «Når morgonfrosken syng», ei diktbok skriven av forfattaren Per Olav Kaldestad. Dette er dikt som tek for seg store spørsmål og emne som universet, einsemd og kjærleik, men òg nære og konkrete fenomen som vêr og vind, fuglar og froskar.
Det er musikarane Annlaug Børsheim (song, gitar og fele) og Mari Skeie Ljones (fele og song) som tek elevane med på reise inn i Kaldestad si magiske verd. Kva skjer med diktet frå bok til opplesing til song? Endrar diktet seg undervegs? Utøvarane får elevane med på ei samtale om dikta, der alt er lov å seie og ingenting er feil.

Til å ta og føle på

Visuell kunst, Trinn: 1-4
Korleis ser ein følelse ut, kva form har han? Og korleis kunne det vere å ta på ein følelse?
Sorg er når du er trist. Sinne kan komme av at du ikkje blir forstått eller at nokon ikkje behandlar deg rett. Glede kan du føle når du føler deg bra og blir forstått. Redsel kjem når du på ein eller annan måte følar deg trua eller utrygg. Avsky kan ein kjenne om ein synes noko er ekkelt eller skremmande.
Alle har vi kjent på desse grunnfølelsane. Følelsane våre følgjer oss livet ut. Å forstå vårt indre kjensleliv kan hjelpe oss å forstå eigne reaksjonsmønster, gi betre sjølvinnsikt og sjølvfølelse. Og det kan hjelpe oss å lese visuell kunst.

Metall kan bøyast, det er både hardt og mjukt. Tre er ganske hardt men også mjukt- det kan vi spikke. Tekstil er tøyeleg, det kan vi sy. Plast kan vi smelte til nye former. Papp og papir kan vi brette og klippe. Stein og keramikk er hardt, og kan knusast. Materialar og det visuelle språket gir oss heilt andre moglegheiter å uttrykke følelsar på enn med ord.
I kunstformidlinga ”Til å ta og føle på” skal vi bli kjent med materialar og følelsar, og vi skal samarbeide om å lage ein skulptur.
Mål for kunstformidlinga er å få fokus og bevisstgjering av grunnfølelsane og ulike byggematerialar. At elevane kan danne seg individuelle visuelle bilete av grunnfølelsane sine. At elevane kan få ei forståing av at visuell kunst kan vere to-eller tredimensjonale bileter av vårt indre kjensleliv. Ved å kjenne sine eigne følelsar kan det bli gøy å lese visuell kunst.

To syke søstre (Teater Spillebrikkene)

Scenekunst, Trinn: 8-VG3 og vaksne
Søstrene Berit og Bodil har mistet foreldrene sine i en trafikkulykke. Berit ble lam i den samme ulykken og sitter i rullestol. Hun tyranniserer nå søsteren sin på alle tenkelige og utenkelige måter.Bodil er mer forsiktig og den ordentlige søsteren, og kanskje i manges øyne, litt kjedelig. Men det skal vise seg at hun ikke går av veien for å ta igjen på sin bitre og ondskapsfulle søster"To syke søstre" er en grøsserkomedie skrevet av Kjetil Indregard. Publikum tas inn i en verden av bitterhet, humor, ondskap, overraskelser og grufulle grøss.Forestillingen hadde premiere i 2001, og var deretter på turné i store deler av landet. Etter gjentatte ønsker om gjenopptagelse hadde forestillingen nypremiere 4.november 2015 på Kulturhuset i Oslo.

To søstre og tolv måneder

Musikk, Trinn: 5-7
"Det var ein gong ei enke som hadde to døtre. Marfa var hennar eigen dotter, og Marchinka var stedotteren. Enka elska  Marfa, men hata Marchinka, fordi ho var mykje penare enn hennar eigen dotter.""De tolv måneder" er eit russisk eventyr om ei jente som blir sett på mange harde prøvingar. Kvar månad har sin eigen venleik, si eiga styrke og særegenhet. Kan dei hjelpe ho?Inspirert av dette eventyret speiar Evelina sin eigen musikk på ein syngjande, dansande, knurrande, skremande og malande måte, med trekkspel og stemme. Skodespelar Thea spelar alle rollene kun ved hjelp av hennar eiga stemme og kropp. 

Tobias og dagen det smalt (Jenny Svensson & Rimfrost teaterensemble)

Scenekunst, Trinn: 1-4
Tenk om du var ni år igjen og hadde en superstor hemmelighet inne i deg. En hemmelighet som, om alle fikk vite det, gjør at alt krasjer? Sånn har Tobias det inne i seg når vi møter han…
Tobias har slått neseblod på Gøran – skolens skumleste gutt. «Ingen jenter får være med!» sa Gøran, men han vet jo ikke at Tobias ikke er Cecilie selv om han ser sånn ut. Ikke engang mamma og pappa vet at Tobias ikke er Cecilie.
Bestevennen Pauline og den usynlige dinosaureksperten Konrad er de eneste som vet, og de prøver å hjelpe. Likevel føles det like ille som da meteoren kolliderte inn i jorden og dinosaurene døde. Hvordan skal Tobias forklare for alle sammen hvem han egentlig er? Kanskje er det nettopp en meteor som må til før ting kan bli bra igjen.
Tobias og dagen det smalt er en forestilling om identitet, dinosaurer og vennskap. Forestillingen tar utgangspunkt i samtaler med barn og voksne om kjønnsidentitet. Gjennom en miks av fantasi og virkelighet utvikler forestillingen kunnskap og innsikt: det er mange måter å være menneske på.

Tor med hammaren - Forteljar- og teaterverkstad

Annet, Trinn: 1-4
På denne verkstaden skal elevane sjølv få utfalde seg og leike med denne energi- og humørfylte historia fra norrøn mytologi.Vi startar opp med  oppvarmingsleikar for å få opp energien og felles fokus – deretter fortel utøvaren historia om den gangen guden Tor mista hammaren sin.Saman illustrerar vi historia: fortel, lagar lydkulisser, kor, dans, rytme og teaterimprovisasjonar – alt berre med eigen kropp og stemme.Til slutt set vi saman det vi har jobba med til ei ny framføring av historia – og den vil vi gjerne vise fram for eit anna klassetrinn!

Trufilotten (Globus teater)

Scenekunst, Trinn: 1-3
Naturforskeren Lonnie har noe spennende å fortelle. En mystisk skapning befinner seg rett i nærheten, en som ingen har sett før. Det er en Trufilott! Trufilotten ser merkelig ut og beveger seg veldig rart. Lonnie har alltid ønsket å møte en Trufilott og er ivrig etter å få forsket på den, men Trufilotten har sine egne påfunn og det hele blir et eneste stort spetakkel. Er trufilotten bare rampete, eller er det noe Lonnie ikke forstår?Hvordan møter man noen som er veldig annerledes fra en selv? Og kan man lære noe av hverandres ulikheter?

Forestillingen er produsert i samarbeide med Akershus Teater.
Uttrykksform
Målgruppe
Tidspunkt
Åpne filter