Brukarrettleiing KSYS

KSYS er eit teknisk system for kommunikasjon mellom skulen og Kulturformidlingsseksjonen. Kvar skule har si eiga side i KSYS, og her er kulturkontakten ansvarleg for å halde informasjon om skulen oppdatert.

 Rettleiing for bruk av KSYS

I løpet av 2019 vil Den kulturelle skulesekken få ny portal.

Les meir om dette på Kulturtanken sin prosjektblogg.