Tilbake
Ingeborg Refsnes
Skriv ut

Frå fabel til forestilling - Ålesund kulturskole

I dette verkstedet tar vi i bruk musikkteaterets elementer til dramatisering av Æsops fabler, og viser at en enkel historie kan bli til stor forestilling. Elevene blir kjent med fabel som sjanger og lærer bakgrunnen for mange uttrykk som ofte brukes i dagligtalen, f.eks. lage ris til egen bak. 

Elevene får et innblikk i ulike teknikker som stemmebruk, regigrep, estetikk, enkel scenografi og samspill mellom tekst, musikk og bilde for å formidle ei historie. Verkstedet må gjerne avsluttes med en visning for andre elever.

Lærerne er aktiv deltaker, enten medhjelper eller aktør. 

Verkstedet tilbys primært kommunene på Sunnmøre + Vestnes.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Ålesund kulturskole
  • Idé/ opplegg: Bente Dyrhaug og Karoline Isaksen, Ålesund kulturskole

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Bente Dyrhaug og Elisabeth Steffensen er begge ansatt i Ålesund kulturskole. Elisabeth Steffenssen er utdannet dramalærer, og underviser på Jugendteateret og ved dramalinja (MDD) på Fagerlia videregående skole.

Bente Dyrhaug er utdannet fagottist, og har lang fartstid som musiker og kulturskolelærer både i hjembyen Kristiansund og i Ålesund. Hun har også jobbet med figurteater og musikkteater, bl.a. i prosjektet Write An Opera.