Tilbake
Eva Ljosvoll
Skriv ut

Å sette bilder på ordene

Utstillingen viser arbeider av Siv Bugge Vatne, Solveig Sumire Sandvik og Eva Ljosvoll. Hva betyr naturen i kunsten?
Målet er å bevisstgjøre barna omkring bruk av natur som språk, hvordan vi blant annet bruker natur for å uttrykke noe menneskelig. Hva betyr de ulike natur elementene i verkene? Hvorfor flytter naturen inn i Solveig Sumire Sandviks interiører?
Spørsmålene kan ha flere svar. Målet er å åpne for tanken om at bilder også betyr noe språklig. Det vil være fokus på barnas egen tilknytning til natur og hva den betyr for dem. Det vil også vises eksempler på bruk av natur i historisk maleri, med hovedvekt på romantikken.

Praktisk workshop: Barna fotograferes mot en bluescreen, de velger blant 10 ulike landskapsbilder, og blir så plassert digitalt inn i det landskapet.

Hvorfor velger de akkurat det landskapet? Kanskje det stemmer overens med en følelse, eller et ønske om å være på et betsemt sted. Noen synes for eksempel at et landskap kan ligne på skogen i en spesiell film. Barna får innblikk i det tekniske og se hvordan bluescreen brukes for å kunne plassere ting visuelt inn i nye sammenhenger, en teknikk som blant annet benyttes i væremeldingen.

Et av videoverkene i utstillingen benytter også denne bluescreen teknikken. Utvalget i utstillingen er tillpasset den mobile utstillingsformen, og også hva erfaring viser at best inspirert av.

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Eva Ljosvoll
 • Idé/ opplegg: "Åsette bilder på ordene" er en vandreutstilling med verk av kunstnerne kunstnerne Siv Bugge Vatne, Solveig Sumire Sandvik og Eva
  Ljosvoll.
  Utstillingen består av tre fysiske skulpturer, som fraktes rundt og
  monteres i klasserommene, tre videoarbeider, og dokumentasjon
  av tre installasjoner/skulpturer vist ved hjelp av projektor.
  Felles for arbeidene er at naturelementer er satt sammen på måter
  som innbyr til undring.
  Har natur og landskap en språklig betydning? Et av målene er å
  bevisstgjøre barna omkring bruk av natur som språk, hvordan vi
  kan bruke natur for å uttrykke noe menneskelig.
  Først vises videoarbeidet Etterspill og vi snakker om dette. Her
  kommer vi rett inn i tematikken med natursymbolisme, som vil si
  noe mer enn å bare vise den øyen som er i videobildet.
  I forhold til Siv Bugge Vatnes skulpturer, ”Treghetsmasse 2”,
  ”Mennesket og det ukjente” og ”Bang”, blir barna engasjert både i
  det vi ser og spørsmål dette leder til. Verket ”Bang” er en
  bearbeidelse av Knut Jørgen Røed Ødegårds bok, Bang. Vatne har
  bearbeidet alle fotografiene i boken med sort penn. Vi snakker om
  opplevelsen av å se på stjernehimmelen, om universet og de store
  spørsmålene i livet. Verket gir mulighet for å snakke om det å
  bruke fantasien og undre seg i forhold til det å vite hva som er sant
  og hvordan ting er.
  Solveig Sumire Sandviks bakrunn fra Japan har ført til at de store
  kreftene i naturen har fått en sentral rolle i hennes kunst. Dette er
  også tema som lett engasjerer og gir et fint utgangspunkt for
  samtale.
  Å se på de ni kunstverkene, inkludert samtale, pleier å ta fra en
  time og femten minutter til halvannen time. Det har vist seg at
  kunsten engasjerer, og at vi prater mye sammen.
  Etterpå fotograferes barna mot en bluescreen og får så velge blant
  ti landskapsbilder, som deres portrett settes inn i digitalt. Klassene får de ferdige bildene på en cd.

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Eva Ljosvoll har master i Kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, hun
har blant annet vært vist på Høstutstillingen og
Vestlandutstillingen flere ganger, og er innkjøpt til Bergen
Kunstmuseums faste samling.
Siv Bugge Vatne er fra Molde, og er utdannet ved Kunsthøgskolen
i Oslo. Hun har en omfattende utstillings- og
utsmykningsvirksomhet, og har statens arbeidsstipend.
Solveig Sumire Sandvik har master i kunst både fra
Kunsthøgskolen i Bergen og Tama art University i Tokyo, og har
stilt ut i Japan og Norge. Hun har også vokst opp i Japan, og har
sterk tilknytning til både norsk og japansk kultur.
Utstillingen er kuratert av, og formidles av Eva Ljosvoll.