Tilbake
Harald Dyrkorn
Skriv ut

Frå hovud til hand

I løpet av 90. minutt tek kunstnaren Terese Longva elevane med seg gjennom ei reise gjennom kva kunst kan vere, kven vi er og korleis samspelet mellom handa, materialet og verktyet er med på å endre tenkinga vår. Vi skal jobbe med sjølvportrett som tema. Det vil bli ein presentasjon av ulike sjølvportrett frå kunsthistoria og ein samtale om kva vi ser i desse portretta. Deretter vil vi ha ein dialog rundt kva sjølvportrett kan vere. Kvifor jobbar så mange kunstnarar med sjølvportrett som tema?

Dette er ein verkstad som byrjar med ein samtale og munnar ut i praktisk deltaking, der elevane lærer å overføre sjølvportretta sine til glas ved hjelp av ein gravérpenn. Elevane får tid til å prøve seg fram, slik at dei blir kjende med korleis materialet, verktyet og handa er med på å endre ideane våre og påverke det ferdige resultatet. 

Elevane gir nytt liv til gamle medbrakte syltetyglas og vert oppmoda til å gravere noko som fortel om dei sjølve. Slik blir dei også introduserte for sjølvportrettet si rolle i kunsthistoria. 

Elevane får eit unikt høve til å jobbe med gravérteknikk og glas. Det er lagt stor vekt på at elevane gjennom eige arbeid skal utforske moglegheiter som ligg i kunsten.

Lærarrettleiing

Last ned:
Om vandreverkstaden: «Frå hovud til hand»

Før eg startar: Hjelp til å bere utstyr, både når eg kjem og når eg og reiser. 30 minutt til klargjering av klasserom; oppsetting av utstyr og testing av det tekniske.

Eg treng projektor til framvising av presentasjon.
Skulen stiller med saks, teip, og teiknepapir.  Elevane stiller med blyant og viskeler.

Elevane må ha med seg to tomme sylteglas, helst så store så mogleg, med glatt overflate, stor opning og utan etikett og mønster. Det er fint om lærarane tek med seg nokre i reserve i tilfelle nokon har gløymt å ta med.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Terese Longva (f. 1976) har si utdanning frå Kunst- og designhøgskulen i Bergen, New York State College of Ceramics ved Alfred University i USA, Edinburgh College of Art i Skottland, Kosta Glass School i Sverige og Ålesund kunstfagskole. Ho er i dag busett på Skuløya i Møre og Romsdal og underviser ved Ålesund Kunstfagskole. Dei siste åra har ho arbeidd mykje med video og performance, og ho har hatt fleire utstillingar både i USA, Asia og Europa.