Tilbake
Erik Mclean
Skriv ut

Kast terningen - teaterverksted

«Kast terningen» er et teaterverksted for 3-4 trinn. Verkstedet tar utgangspunktet i historiefortelling, hvor elevene er delaktige i utformingen av en historie ved hjelp av dramatiske virkemidler.


Kulturskolelæreren har med seg en stor terning med ulike symboler som aktivt blir brukt for å skape historien. Gjennom ulike dramaøvelser skapes en historie hvor elevene er medskapende i et interaktivt verksted, hvor ulike situasjoner og karakter kommer til syne.


All dramaaktivitet innebærer at man jobber med en eller annen form for fiksjon. Det vil si at vi jobber med noe som er oppdiktet. I drama lever man seg inn i oppdiktede situasjoner og i oppdiktede personer. Drama er nært knyttet til barns lek og det finnes mange likhetstrekk og paralleller. Gjennom dramafaget kan barna få være med å skape en egen verden, et fristed, der man kan spille ut, agere, personer og situasjoner som kanskje ligner på det virkelig livet, men som faktisk ikke er virkelig.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Molde Kulturskole - teaterpedagog frå Molde kulturskole

Om kunstnar / utøvar / gruppe