Tilbake
Siri Skjerve
Siri Skjerve
Siri Skjerve
Nathan Lediard
Skriv ut

Krympa

Hovedmålet for produksjonen er å øke bevisstheten rundt hvordan vi kommuniserer med hverandre og fordeler makt mellom oss. Det er viktig å ha et språk for dette, å kunne snakke om hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre. Alle mennesker er like mye verdt, og denne verdien er vi født med. Men kan vi kjenne den inne i oss? Og hvorfor er det sånn at vi mennesker prøver å gjøre hverandre mindre for å få makt og status selv? Når jeg posisjonerer meg på bekostning av deg; gjør jeg noe med verdien din da? Blir verdien av oss selv større når vi krymper de rundt oss?

Steinen som symbol og materiale er et gjennomgående element i produksjonen. I den praktiske delen av produksjonen skal steinen brukes som en del av en konstruksjon. Her introduserer jeg forholdet mellom funksjonelle og ufunksjonelle objekter. Hvordan ser et upraktisk smykke ut? Hva er funksjonen til noe som er upraktisk? Jeg trekker linjene til følelsen av at noe er i veien for oss, at ting ikke er helt som de skal, hindrer oss i å gjøre det vi vil eller være den vi ønsker å være. Elevene får ta med seg objektet de lager hjem.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Siri Skjerve
  • Produsent: Siri Skjerve og Møre og Romsdal kunstsenter

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Siri Skjerve er kunsthåndverker og i sitt arbeid tematiserer hun relasjoner og hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre. I prosjektet «I`ll Cut You Down to Size» har hun laget ulike objekter der hun kombinerer porselen og skinn. «Objektene jeg lager forholder seg alltid til menneskekroppen. De skal kommentere, forsterke eller hindre kroppens egenskaper, eller fungere som et språk bæreren av dem kan bruke for å fortelle noe til eller interagere med omgivelsene».