Tilbake
Gyldendal Norsk forlag
Skriv ut

Forfatterbesøk Bjørn Vatne

I dette forfatterbesøket tek forfatter Bjørn Vatne utgangspunkt i boka si "Nullingen av Paul Abel". Om boka skriv forlaget:

​​​​​​​"Norge har som den eneste nasjonen i verden lyktes i å bygge et nettverk av dyp, kollektiv bevissthet blant sine innbyggere. Et atomtykt lag av grafén utenpå hjernebarken, også kalt Sjalken, lar deg oppleve fremmede steder, kjennelukter, sanse mennesker som ikke er der. Marinbiologen Paul Abel hater fremskrittet og sverger fremdeles til den gammeldagse, håndholdte Sjalken. Da Norge utsettes for et statskupp utført av det øko-politiske partiet Pan-etisk forbund, er han blant de få som unngår å bli hjernevasket.Snart befinner han seg i en knøttliten leilighet i Fortettingen, på bunnen av et hierarki bygget på ideen om verdens-altet. Hans kone Astrid er forvandlet til en av statens mest betrodde tjenere, evig tro mot Pan. Alt dette akter Paul å gjøre noe med. Nullingen av Paul Abel er en roman om å finne sin plass i økosystemet, om kjærlighet, tro og skepsis, og den uovervinnelige kraften i dansefilmer fra 80-tallet".

Både i film, tv og litteratur opplever vi økende interesse for sjangeren science fiction - ikke bare som underholdning, men også som et seriøst og dyptborende kulturuttrykk. Hvorfor skjer det nå? Hvilke muligheter gir denne sjangeren for å tenke om og diskutere vår egen samtid? 

Grunntanken er å involvere elever i diskusjon omkring tematikken i boka. Vatne ønsker å stille opp noen moralske dilemmaer som elevene kan arbeide med enten i forkant av eller etter foredraget: Hvis tvang er eneste løsning for å berge kloden, er det rett å ta fra folk friheten? Hvor går grensen for hva vi kan forvente av enkeltmennesket? Er et liv i ufrihet verdt å leve?

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Bjørn Vatne

Om kunstnar / utøvar / gruppe