Tilbake
Rikskonsertene
Skriv ut

ALO - alltid

Historier om venskap

I konserten Alo blir vi kjende med dei tre musikarane Marit, Snorre og Klemet. Dei fortel om oppveksten sin og om å vere vener, og dei fortel om å vekse opp i den samiske kulturen. Historiene kjem fram gjennom joik og musikken dei spelar, i både tradisjonsrik samisk form og moderne lyddrakt. ”Alo” er eit samisk ord, og kan oversettast med ”alltid”. Slik vi ønskjer at venskapa frå barndomen skal vare - for alltid. 

Medverkande

Marit Hætta Øverli - joik
Snorre Bjerck - trommer
Klemet Anders Buljo - joik, gitar og lyd 

Lærarrettleiing

Bruk konserten i samfunnsfagsundervisningen!

Kompetansemål 1.-4. trinn, samfunnsfag: «Fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingtida»

Kompetansemål 5. - 7. trinn, historie: «Gjere greie for nasjonale minoritetar som finst i Noreg, og beskrive hovudtrekk ved rettane, historia og levekåra til dei nasjonale minoritetane»

Lærarar kan finne ulike medieklipp/innslag om samisk kultur og tradisjonar under tema samar på NRK Skole sine nettsider

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: ALO
  • Produsent: I Møre og Romsdal: fylkesprodusent Lene Torgersen Mordal, lene.mordal@mrfylke.no, tlf. 71 28 03 22 / 482 96 853

    Produsert av Morten Brenne, Kulturtanken

  • Idé/ opplegg: Musikarane i samarbeid med produsent Morten Brenne, Kulturtanken

Om kunstnar / utøvar / gruppe