mr

Siste nytt

Kultursekken 2017-2018

Kultursekken 2017-2018

I starten av juni la vi ut alle turnéane i Kultursekken for skuleåret 2017-2018. Programmet for din skule finn du på denne lenka: http://kultursekken.no/produksjoner 

Publisert:27.06.17

Les meir

Nye telefonnummer frå 2.november!

Nye telefonnummer frå 2.november!

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune fekk nye telefonnummer 2.november. 

NY brukarrettleiing for KSYS 01.09.2016

Korrekt informasjon om elevtal, kulturkontakt og timeplaner på kvar enkelt skule er avgjerande for Kultursekken.  I KSYS er alt dette og meir til registrert, og er grunnlaget for turneplanene. Skulen er sjølv ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og dette må gjerast årleg.

Pilotprosjekt Laug for VGS

Pilotprosjekt Laug for VGS

Kultursekken og Utdanningsavdelinga ved assisterande
fylkesutdanningssjef Rune Opstad har gått saman om eit pilotprosjekt der vi legg til rette for gratis verkstadar med kulturelt innhald for elevar i videregåande opplæring. Dei av dykk som var på Kulturtorget i januar fekk presentert prosjektet der.

Publisert:20.05.15

Les meir

KULTURLAUGET 2017-2018

KULTURLAUGET 2017-2018

Kvar kommune mottek midlar frå Kultursekken som skal bli brukt til lokale, profesjonelle kulturtiltak. Det er kommunen sin Kultursekk-kontakt som koordinerer dette arbeidet saman med skulane.
Skulane kan bruke av desse midlane til å bestille verkstader.

Publisert:03.03.17

Les meir