mr

Siste nytt

Kulturlauget 2018-2019 - Bestilling

Kulturlauget 2018-2019 - Bestilling

Gjennom Kulturlauget kan skolane bestille ulike former for kulturverkstader, og i denne delen av Kultursekken er det den eigenaktive kultureleven som står i sentrum. Skulen betaler eigendel for Kulturlauga dei bestiller.

Frist for bestilling av Kulturlaug 2018-2019 er 5.april.  Bestilling er bindande. 

Kulturlauget 2018-2019 - tid for bestilling

Kulturlauget 2018-2019 - tid for bestilling

I løpet av veke 9 blir det lagt ut meny for bestilling av Kulturlaug til neste skuleår.

Kulturlaug er verkstader for elevane som skuler bestiller i tillegg til oppsatt Kultursekkprogram.  Skulen betaler ein eigendel for desse verkstadene.

Publisert:22.02.18

Kultursekken 2017-2018

Kultursekken 2017-2018

I starten av juni la vi ut alle turnéane i Kultursekken for skuleåret 2017-2018. Programmet for din skule finn du på denne lenka: http://kultursekken.no/produksjoner 

Publisert:27.06.17

Les meir

Nye telefonnummer frå 2.november!

Nye telefonnummer frå 2.november!

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune fekk nye telefonnummer 2.november. 

NY brukarrettleiing for KSYS 01.09.2016

Korrekt informasjon om elevtal, kulturkontakt og timeplaner på kvar enkelt skule er avgjerande for Kultursekken.  I KSYS er alt dette og meir til registrert, og er grunnlaget for turneplanene. Skulen er sjølv ansvarleg for å oppdatere informasjonen, og dette må gjerast årleg.